Giám Đốc Bán Hàng:
HÀ THỊ THÙY DƯƠNG
Email: hathithuyduong@hathi.vn
SĐT/Telegram: 0862.001.968
Giám Đốc Sản Xuất:
NGUYỄN CHÍ KHA
Email: nguyenchikha@hathi.vn
SĐT/Telegram: 0929.393.325